licznik energii elektrycznej
Porady energetyczne

Jak odczytać licznik prądu w zależności od jego rodzaju?

Nie wszystkie osoby wiedzą, jak odczytać licznik prądu. Jest to jednak niezbędna czynność wykonywana okresowo, dzięki której można przekazać odpowiednie informacje dostawcy prądu i na tej podstawie dokonać rozliczenia zużycia energii. Zazwyczaj odczytywanie licznika odbywa się co miesiąc lub kwartał.

Rodzaje licznika a dokonywanie odczytu

To, jak odczytać licznik prądu, zależy wcale nie od wybranego dostawcy energii elektrycznej, ale od rodzaju licznika, z którego się korzysta. Wyróżnić bowiem można licznik inteligentny, indukcyjny oraz elektroniczny. Przy podawaniu stanu licznika zawsze należy jednak pamiętać, by podawać wynik w pełnych kWh, bez ostatniej, ułamkowej cyfry.

Odczytywanie licznika indukcyjnego

W przypadku odczytywania zużycia energii elektrycznej z licznika indukcyjnego stan zużycia kWh podawany jest na ekranie cyfrowym. Obok niego zazwyczaj widnieje specjalny kod wyświetlany w górnym lewym rogu. Informuje on o typie zużycia energii – całkowitym, w strefie dziennej albo w strefie nocnej. Aby określić zużycie energii w konkretnym okresie rozliczeniowym od wartości widniejącej na liczniku należy odjąć ilość zużytych kWh w poprzednim okresie.

Licznik inteligentny, czyli najprostsze rozwiązanie

Odczytywanie licznika jest znacznie łatwiejsze w przypadku licznika inteligentnego. Wtedy bowiem to firma samodzielnie i zdalnie pobiera stan licznika, ograniczając wszelkie procedury do minimum. Jest to najbardziej nowoczesny z rodzajów liczników obecnie dostępnych na rynku.

Odczytywanie licznika elektronicznego

Ostatnim rodzajem licznika jest licznik elektroniczny. W jego przypadku dostawca ma również możliwość samodzielnego, zdalnego pobierania stanu licznika, jednak uzyskane dane nie będą tak dokładne jak w przypadku licznika inteligentnego. Jeśli chce się podać dokładny stan zużycia energii na konkretny dzień, można odczytać licznik samodzielnie. Rodzaj informacji podawanych na liczniku elektronicznym zazwyczaj oznaczany jest specjalnym kodem, który widnieje w lewym górnym rogu ekranu.

Baza niezbędnej wiedzy na temat odczytywania licznika: https://www.innogy.pl/pl/dla-domu/obsluga-i-pomoc/licznik-bez-tajemnic