Podstawowe informacje o rynku energii w Polsce
Porady energetyczne

Podstawowe informacje o rynku energii w Polsce

Rynek energii w Polsce opiera się na współdziałaniu elektrowni, sprzedawców energii oraz dystrybutorów. Wpływ na cenę energii elektrycznej ma nie tylko wybór sprzedawcy, ale także odpowiedniej taryfy dostosowanej do potrzeb danego punktu odbioru.

Dystrybutorzy energii

Energia elektryczna w Polsce wytwarzana jest w elektrowniach, a także elektrociepłowniach oraz przy użyciu OZE. Dawne Zakłady Energetyczne, czyli dystrybutorzy energii, odpowiedzialni są następnie za handel wytworzoną energią, a także za jej transport poprzez sieci przesyłowe i dystrybucyjne.

Transport energii

Warto wiedzieć, że zakupiona energia transportowana jest do odbiorcy końcowego przy użyciu dwóch rodzajów sieci. Pierwsze z nich to sieć dystrybucyjna, dzięki której energia może być przesyłana z elektrowni do tzw. Głównych Punktów Zasilających. W dalszej kolejności za pomocą sieci dystrybucyjnej energię transportuje się z GPZ do odbiorcy końcowego. Administratorem sieci jest Operator Systemu Dystrybucyjnego, który zarządza dystrybucją energii na danym terenie, toteż konieczne jest podpisanie z nim umowy w celu zyskania możliwości dostarczania energii elektrycznej do konkretnego punktu odbioru.

Dostępne taryfy energii elektrycznej

Aby móc korzystać z energii elektrycznej, nie wystarczy jednak samo zawarcie umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. OSD odpowiedzialny jest bowiem za dostarczanie do punktu odbioru energii sprzedawanej przez spółkę. Osoba korzystająca z energii elektrycznej musi więc dokonać jeszcze wyboru sprzedawcy oraz taryfy. Polski rynek oferuje taryfy G dla gospodarstw domowych oraz C – dla firm. Istnieje także możliwość wyboru taryf jednostrefowych lub dwustrefowych, w związku z czym dostępne są cztery główne możliwości – G11, G12, C11 oraz C12, choć użytkownicy energii elektrycznej mają także do dyspozycji odpowiednie podkategorie, jak na przykład G12w z możliwością korzystania z niższej stawki za energię w weekendy.  

Kompletne informacje na temat rynku energii w Polsce, można znaleźć w tym miejscu: https://www.innogy.pl/pl/duze-przedsiebiorstwa/newsletter