Od czego zależy cena audytu energetycznego
Porady energetyczne

Od czego zależy cena audytu energetycznego?

Przeprowadzenie audytu energetycznego wskazane jest w celu pozyskania informacji o energetycznym zapotrzebowaniu budynku. Procedura ta pozwala na określenie poziomu utraty energii grzewczej, a następnie dokonania oceny opłacalności wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych, konstrukcyjnych lub formalnych. Inwestor zyskuje również wiedzę dotycząca przybliżonych kosztów eksploatacyjnych zmodernizowanego obiektu.

Grupy budynków poddawanych procedurze

W zależności od poziomu skomplikowania prac realizowanych przez audytora, koszt audytu energetycznego może być dość zróżnicowany. Budynki poddawane tej procedurze klasyfikowane są zgodnie z ponumerowanymi grupami. Do grupy I należą wolnostojące domy jednorodzinne, bliźniacze oraz domy w zabudowie szeregowej. Grupa II obejmuje domy wielorodzinne oraz budynki użyteczności publicznej o kubaturze do 8 000 m3 i nieskomplikowanym kształcie, np. internaty, hotele czy biurowce. W grupie III znajdują się obiekty użyteczności publicznej o kubaturze powyżej 8 000 m3 i skomplikowanym kształcie bryły, m.in. szpitale, szkoły i uczelnie. Grupa ta obejmuje też budynki zaliczane do grupy II, w przypadku obecności wbudowanej kotłowni wymagającej rozpatrzenia modernizacji w audycie. Do grupy IV należą natomiast obiekty spełniające parametry grupy III, ale również wyposażone w kotłownię wbudowaną, poddawaną ocenie audytora.

Koszty audytu energetycznego

Audyt energetyczny może być wykonany w formie wstępnej lub szczegółowej. W pierwszym przypadku obejmuje rozmowę ze zleceniodawcą, sprawdzenie dokumentacji technicznej oraz dokonanie pobieżnych oględzin budynku. Audyt wstępny może być darmowy lub płatny – jego cena to ok. 100 – 300 zł. Inwestor nie ma obowiązku zlecenia audytu szczegółowego. Jeżeli się jednak na niego zdecyduje, zapłaci więcej. W zależności od grupy danego budynku, koszt przeprowadzenia audytu może wynieść od 1 000 do ponad 5 000 zł. Należy uwzględnić także ewentualne wydatki dodatkowe, np. w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji.