audyt energetyczny
Porady energetyczne

Czym jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny jest systematyczną procedurą, która jest przeprowadzona w celu uzyskania odpowiedniej wiedzy w zakresie wykorzystywania energii elektrycznej w danym budynku, firmie, czy obszarze. Audyt ma za zadanie określenie ilości i struktury zużywanej energii oraz zaproponowanie odpowiedniego rozwiązania. Audyt oferuje też doradztwo w zakresie inwestycji mających na celu stworzenie racjonalnego rozwiązania zużywania energii elektrycznej bez względu na jej źródło.

Jakie elementy powinien zawierać prawidłowo przeprowadzony audyt energetyczny budynku?
Jak każda procedura, także i audyt tego typu musi posiadać punkty, których spełnienie jest wymagane, aby został uznany za ważny i wiążący. Do takich punktów w tym przypadku należą:

audyt energetyczny
 • inwentaryzacja instalacji elektrycznej;
 • ocena właściwości cieplnych budynku
 • określenie charakterystyki energetycznej budynku
 • odnalezienie sposobu na zmniejszenie zużycia energii
 • ocena opłacalności każdej z zaproponowanych metod oszczędności
 • wybranie najbardziej opłacalnego i optymalnego sposobu oszczędzania dla audytowanego obiektu.

Kto przeprowadza audyt energetyczny?

Opisywany audyt musi być przeprowadzony przez uprawnionego audytora lub doradcę energetycznego. Ważne jest trzymanie się przez nich, podczas przygotowywania dokumentacji, trzech najważniejszych punktów, czy inaczej mówiąc – zasad:

 1. Efektywne wykorzystanie surowców nieodnawialnych
 2. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
 3. Ograniczenie strat ciepła budynku przez przegrody zewnętrzne i wentylację.

Na jakie elementy budynku audytor zwraca szczególną uwagę?

 • ściany, dachy
 • okna, drzwi zewnętrzne
 • instalacje grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, ciepłej wody użytkowej,
 • oświetlenie

Bez względu na przeznaczenie sprawdzanego budynku powinien on posiadać wszelkie cechy, które potrzebna są do prawidłowego pobierania i rozprowadzania energii po całym domu.