audyt efektywności energetycznej
Inne

Zakres audytu efektywności energetycznej

Audyt efektywności energetycznej przedsiębiorcy zobowiązani są przeprowadzać co 4 lata. Dzięki niemu możliwe jest uzyskanie tak zwanego białego certyfikatu i wsparcia finansowego na wdrożenie bardziej efektywnych rozwiązań energetycznych i ograniczenie zużycia energii. W dokumencie powinny znaleźć się przedsięwzięcia mające służyć poprawie efektywności energetycznych wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia pod względem efektów energetycznych, ale także ekologicznych i ekonomicznych.

Przedsiębiorca – czyli kto?

audyt efektywności energetycznej

Obowiązek przeprowadzania audytu efektywności energetycznej spoczywa na dużych przedsiębiorcach. Zgodnie z brzmieniem ustawy są to więc osoby, które średniorocznie zatrudniały 250 lub więcej osób. Należy przy tym pamiętać, że liczbę pracowników określa się w przeliczeniu na pełne etaty, a osoby wykonujące pracę na umowę zlecenie czy umowę o dzieło nie są brane pod uwagę. Drugą przesłanką, którą można spełnić alternatywnie do pierwszej, by być zobowiązanym do przeprowadzenia audytu, jest ta związana z osiągnięciem obrotów netto o równowartości w złotych powyżej 50 milionów euro i suma aktywów równowartości w złotych powyżej 43 milionów euro. Dobrze zadziała tu oferta https://www.innogy.pl/pl/duze-przedsiebiorstwa/artykuly/2019/audyt-efektywnosci-energetycznej

Przebieg audytu

Podstawą dla audytu są informacje dostarczone przez przedsiębiorcę. Dzięki nim ocenić można poszczególne obszary użytkowania energii w przedsiębiorstwie. Czas trwania oraz koszty przeprowadzenia takiego przedsięwzięcia uzależnione są od wielkości, liczby lokalizacji oraz stopnia skomplikowania infrastruktury w przedsiębiorstwie. Przed przeprowadzeniem samego audytu konieczne jest jednak odpowiednie do niego przygotowanie. W tym celu warto wyznaczyć osobę do kontaktu z zespołem audytującym, która będzie odpowiadać za skompletowanie niezbędnej dokumentacji czy podjęcie innych niezbędnych czynności. Podczas przeprowadzania audytu efektywności energetycznej dokonywana jest kontrola poszczególnych obiektów oraz przeprowadzane są pomiary. Następnie analizie poddawane są dane dotyczące systemów, procesów oraz wyposażenia zużywającego energię, a na tej podstawie możliwe jest dokonanie oceny wykorzystania energii. Audyt obejmuje ponadto identyfikację źródeł generujących straty energii oraz określenie rzeczywistego stanu urządzeń oraz instalacji w przedsiębiorstwie.