Źródła energii

Gwarancja pochodzenia wartościowym dokumentem?

Pozyskiwanie prądu z odnawialnych źródeł energii jest coraz powszechniejszym zjawiskiem. Wykorzystuje się darmową energię między innymi z wiatru, wody i promieniowania słonecznego. Korzystając z rozwiązań pozwalających na wytworzenie energii elektrycznej z OZE, istotne będzie zwrócenie uwagi na gwarancję jej pochodzenia.

Czego dotyczy gwarancja pochodzenia energii elektrycznej z OZE

Odpowiednia gwarancja pochodzenia jest dokumentem, na podstawie którego można jednoznacznie stwierdzić, że wytworzona energia elektryczna pochodzi z odnawialnych źródeł. W celu zdobycia gwarancji pochodzenia trzeba złożyć wniosek o jej wydanie do operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego.

Dokument otrzymuje się w postaci elektronicznej, jest on też przekazywany do rejestru gwarancji pochodzenia. Okres jego ważności wynosi dwanaście miesięcy od daty zakończenia wytwarzania energii elektrycznej z OZE. Każdej wydanej gwarancji pochodzenia jest przypisywany indywidualny numer, ustala się też dokładną datę jej ważności. Dokument jest wydawany przez Urząd Regulacji Energetyki.

Znajdują się w nim informacje dotyczące instalacji, z której pozyskano energię elektryczną, data jej oddania do użytku, kraj wydania, nawet dane dotyczące uzyskanej formy wsparcia.

Co warto wiedzieć na temat gwarancji pochodzenia?

Gwarancją pochodzenia można handlować, co wiąże się ze sporymi korzyściami przede wszystkim dla przedsiębiorców. Nie jest to stricte papier wartościowy, ale nadal stanowi przedmiot zainteresowania dla wielu firm i instytucji. Możliwość przedstawienia gwarancji wskazuje na to, że dany podmiot wdraża proekologiczne rozwiązania, co spotyka się z aprobatą społeczeństwa.

Na jej podstawie można potwierdzić, że wykorzystuje się energię pochodzącą z odnawialnych źródeł, co wpływa pozytywnie na wizerunek. Handel gwarancjami pochodzenia jest możliwy w ramach Programu Polskie Gwarancje Pochodzenia Energii, który został zainicjowany przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Świadomość konsumentów cały czas rośnie i dotyczy to też wyboru producentów korzystających przy wytwarzaniu dóbr z zielonej energii.