alternatywne źródła energii
Źródła energii

Alternatywne źródła energii w domu

Energetyka jest jedną z dziedzin, które bezpośrednio wiążą się z ekologią. Istotny w niej jest nie tylko wpływ na środowisko w postaci zanieczyszczeń, ale także, a nawet przede wszystkim, sposób pozyskiwania energii i wykorzystaniem zasobów naturalnych. Ma to bezpośredni wpływ na obecne i przyszłe warunki życia na Ziemi. Dlatego coraz większą wagę przywiązuje się do czystego i ekologicznego wytwarzania energii z alternatywnych źródeł. Jakie są ich rodzaje i czy można wykorzystać je w domu?

Czym są alternatywne źródła energii?

Jak sama nazwa wskazuje źródła te stanowią alternatywę dla bardziej tradycyjnych, kopalnych surowców, jak: węgiel, gaz, czy ropa naftowa, których zasoby na Ziemi są ograniczone. Często pojęcie to stosuje się zamiennie do odnawialnych źródeł energii, które nie podlegają ograniczeniu w postaci ilości złóż na naszej planecie. Do alternatywnych źródeł energii zalicza się:

  • energię jądrową,
  • biomasę i biogaz,
  • energię geotermalną,
  • energię wody,
  • wiatr,
  • energię słoneczną.

Każde z nich posiada swoje zalety w określonych warunkach i możliwe jest korzystanie z nich bez obaw o wyczerpanie ich zasobów naturalnych. Rozwój technologii związanych z nimi jest ważny szczególnie w dłuższej perspektywie rozwoju cywilizacji i przyszłych pokoleń, które będą mogły się cieszyć podobnymi warunkami na Ziemi. 

alternatywne źródła energii

Wykorzystanie energii odnawialnej przez indywidualne gospodarstwo domowe

Większość technologii związanych z alternatywnymi źródłami energii wiąże się z ogromnymi konstrukcjami i instalacjami wymagającymi ciągłej obsługi i inwestycji na nawet państwowym poziomie. Niektóre z nich zaadoptowano jednak do wykorzystania na mniejszą skalę i do indywidualnego użytku domowego. Największą popularnością cieszy się wykorzystanie energii słonecznej dzięki prostocie i uniwersalności rozwiązania w postaci paneli fotowoltaicznych, dla których wystarczy kawałek nieosłoniętej przestrzeni, by cieszyć się czystą, produkowaną przez nie energią elektryczną. Posiadając nieco więcej wolnej przestrzeni, możliwe jest także wybudowanie przydomowej elektrowni wiatrowej, która działa na takiej samej zasadzie jak jej większe odpowiedniki, ale na mniejszą skalę i pozwala na produkcję energii elektrycznej w wietrzny dzień. Często wykorzystuje się także energię geotermalną, która w przydomowym rozwiązaniu nie jest wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej, ale do samego ogrzewania budynku.