Porady energetyczne

Dofinansowanie do fotowoltaiki w praktyce

Coraz więcej osób decyduje się na zainwestowanie w fotowoltaikę. Jest to sposób na wykorzystywanie zielonej energii w postaci promieniowania słonecznego. Ceny instalacji PV są coraz bardziej przystępne, dzięki czemu rośnie liczba inwestorów. Coraz większa popularność odnawialnych źródeł energii wynika też z dostępności dofinansowania do fotowoltaiki. Programem dotacji do paneli słonecznych jest projekt Mój Prąd. Dopłaty rządowe znacząco skracają okres zwrotu z poniesionej inwestycji, gdyż liczone są w tysiącach.

Dotacje na fotowoltaikę z programu Mój Prąd

Liczba paneli słonecznych na dachach budynków cały czas rośnie. Tym bardziej, że ich właściciele mogą uzyskać dofinansowanie do fotowoltaiki na zakup i montaż instalacji. Pieniądze z programu Mój Prąd stanowią dotację w postaci bezzwrotnej pomocy finansowej. Projekt skierowany jest do osób fizycznych, a dotacjami objęte są wyłącznie instalacje fotowoltaiczne o mocy 2-10 kW. Wysokość dofinansowania pozwala na pokrycie do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji PV. Można uzyskać do pięciu tysięcy złotych. Dobrą wiadomością dla beneficjentów jest to, że dotacja z programu Mój Prąd nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym. Warto od razu zaznaczyć, że dofinansowanie przyznawane jest wyłącznie dla nowych instalacji fotowoltaicznych, które zostały opłacone po 23 lipca 2019 roku.

Jak uzyskać dotację?

Aby instalacja fotowoltaiczna dofinansowanie otrzymała, należy wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami złożyć osobiście lub wysłać w wersji papierowej do NFOŚiGW. Dużo szybszą i wygodniejsza opcją jest złożenie wniosku Mój Prąd drogą elektroniczną. Znaleźć go można na stronie gov.pl w zakładce Skorzystaj z programu Mój Prąd. Konieczne jest zalogowanie się do swojego profilu, a następnie udzielenie informacji dotyczących posiadanej instalacji PV, licznika i numeru punktu poboru energii. W następnym kroku należy dodać załączniki w postaci kopii faktur, które są potwierdzeniem wykonanej inwestycji wraz z poniesionymi kosztami kwalifikowanymi. Do każdego wniosku przyznawany jest elektroniczny identyfikator.