gaz dla firm
Inne

Gaz dla firm – jak zmienić dotychczasowego dostawcę?

Obecnie można zmienić nie tylko swojego dotychczasowego dostawcę prądu, ale również sprzedawcę gazu. Konkurencja na rynku jest coraz większa, co działa na korzyść klientów, gdyż dzięki temu znalezienie najkorzystniejszej dla siebie oferty jest znacznie prostsze. Nawet mniejsi, ale sprawdzeni sprzedawcy są godni zainteresowania i często to właśnie oni są w stanie zaoferować znacznie korzystniejsze warunki niż dotychczasowy dostawca gazu. Pojawia się jednak pytanie, jak zmienić sprzedawcę gazu i jakie wiążą się z tym koszty?

Gaz dla firm – jak zmienić dotychczasowego dostawcę?

Okazuje się, że coraz więcej przedsiębiorców zmienia swoich dotychczasowych dostawców gazu w poszukiwaniu oszczędności dla prowadzonej działalności. Prawda jest taka, że taka zmiana może wiązać się z uzyskaniem niemałych oszczędności w skali roku. Tym bardziej, że na rynku pojawia się coraz więcej nowych sprzedawców gazu, gaz dla firmktórzy w celu pozyskania nowego klienta są w stanie wyjść mu naprzeciw z bardzo atrakcyjną ofertą. Warto od razu zaznaczyć, że każdy konsument ma prawo nie tylko wybrać dostawcę gazu, ale także zmienić tego dotychczasowego. Wygląda to podobnie, jak w przypadku energii elektrycznej. Pierwszym krokiem jest oczywiście znalezienie nowego sprzedawcy prądu, a następnie zawarcie z nim umowy. Oczywiście sprzedawca gazu musi działać na terenie dystrybutora. Kolejnym krokiem jest rozwiązanie umowy ze swoim dotychczasowym dostawcą. Jeśli przedsiębiorca zawarł z nowym dostawcą tylko umowę sprzedaży, a z poprzednim miał umowę kompleksową, to konieczne jest zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji gazu z dystrybutorem. Gdy dojdzie już do podpisania umowy z nowym sprzedawcą, ów fakt należy zgłosić dystrybutorowi. Nie trzeba jednak robić tego osobiście, gdyż całą procedurą może zająć się nowy dostawca – wystarczy go do tego upoważnić. Wówczas zmiana dostawcy gazu staje się niezwykle prosta i nie trzeba przejmować się zakłóceniami w ciągłości dostaw gazu do firmy.

Co ma znaczenie podczas szukania nowego dostawcy gazu?

Przeglądając oferty dostawców gazu, warto zwrócić uwagę na cenę jednostkową i zasady jej zmiany w czasie trwania umowy, okres obowiązywania umowy, sposoby regulowania płatności oraz na informacje o rzeczywistym zużyciu gazu.