• audyt efektywności energetycznej
    inne

    Zakres audytu efektywności energetycznej

    Audyt efektywności energetycznej przedsiębiorcy zobowiązani są przeprowadzać co 4 lata. Dzięki niemu możliwe jest uzyskanie tak zwanego białego certyfikatu i wsparcia finansowego na wdrożenie bardziej efektywnych rozwiązań energetycznych i ograniczenie zużycia energii. W dokumencie powinny znaleźć się przedsięwzięcia mające służyć poprawie efektywności energetycznych wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia pod względem efektów energetycznych, ale także ekologicznych i ekonomicznych.