energia-elektryczna.pl - Niezależny Serwis Odbiorców Energii

Nawigacja Menu | Treść
Ceny energii dla domu nadal pod kontrolą Urzędu 2009-2010

Ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w 2009 i 2010 roku pozostaną nadal regulowane. Według oceny Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dn. 1.09.2009 roku „zwolnienie z obowiązku zatwierdzania taryf nie jest jeszcze możliwe” dla tej grupy odbiorców. Oznacza to, że przedsiębiorstwa energetyczne będą nadal podlegały obowiązkowi zatwierdzania cen dla najliczniejszej grupy odbiorców energii w Polsce.

Prezes URE motywuje swoją decyzję biorąc pod uwagę następujące fakty:

- rynek energii elektrycznej nie jest rynkiem transparentnym,

- odbiorcy energii nie dysponują pełną wiedzą o możliwości zamiany sprzedawcy,

- brak przepisów dotyczących tzw. odbiorców wrażliwych,

- brak wzorca tzw. umowy generalnej na dystrybucję energii.

Jednocześnie Prezes URE podtrzymuje stanowisko, że „ceny w segmencie gospodarstw powinny zostać uwolnione” gdy zostaną spełnione następujące warunki:

- zmiana zasad działania rynku energii elektrycznej – zapewnienie wzrostu płynności wolumenu obrotu energią elektryczną na rynku hurtowym oraz doprowadzenie do bezstronnej wyceny ceny energii elektrycznej.  

- ochrona odbiorców przed nieuzasadnionym ryzykiem wzrostu cen – zapewnienie ochrony odbiorców przed ubóstwem energetycznym.

- wzmocnienie kompetencji Prezesa URE – zapewnienie narzędzi umożliwiających wpływanie na kształt relacji rynkowych i na działania przedsiębiorstw energetycznych.

Źródło: URE

 


 
Copyright (c) 2007-2008 energia-elektryczna.pl
Free Joomla Template provided by funky-visions.deEnergia-Elektryczna.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone: | Nota Prawna |

Polecane serwisy: | Inspektor nadzoru budowlanego | Kosztorysy budowlane |

web stats stat24